Màster Semipresencial de Formació en Psicoteràpia Psicoanalítica

Entitat promotora: Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica
Direcció: Montserrat Martínez, Elizabeth Llorca i Marta Sadurní
Coordinació Màsters: Jesús Gracia i Núria Tomàs
Des de l’any 1994 l’Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica (APP) amb l’objectiu d’oferir una formació per psicoterapeutas seguint els criteris de la Federació Europea de Psicoteràpia Psicoanalítica (EFPP) organitza la formació necessària per a ser psicoterapeuta d’orientació psicoanalítica.
Modalitats

Modalitat Semipresencial en dimarts quinzenals (primers i tercers de 19,00 a 23,00 h)

Modalitat Semipresencial en dissabtes mensuals (tercers dissabtes de 10,00 a 14 h, i de 15,30 a 19,30 h).

Títol propi de l’UdG (Universitat de Girona)
Els Màsters de l’ACPP van adreçats a metges, psicòlegs i altres professionals de la salut mental, que desitgin tenir un coneixement del pensament i de la psicoteràpia psicoanalítica. Els objectius dels Màsters són:

Assolir els coneixements teoricoclínics bàsics del pensament psicoanalític i de la seva aplicació clínica.

Tenir els coneixements de la psicopatologia i de la teoria de la tècnica per realitzar el procés diagnòstic i iniciar-se en la pràctica de la psicoteràpia.

Els alumnes amb llicenciatura en psicologia i/o medecina que assoleixin els Màsters, podran sol·licitar l’admissió per ser membres associats de l’ACPP, de l’AEPP, i de l’EFPP i de la FEAP.

 

Màster de Perfeccionament en Psicoteràpia Psicoanalítica

Modalitats

Modalitat Presencial en dimarts (frequència setmanal de 19,00 a 23,00 h)

Modalitat Semipresencial en dissabte mensual (tercers dissabtes de 10,00 a 14 h, i de 15,30 a 19,30 h).

Títol propi de l’ACPP.