Com associar-se

Els requisits per a la acreditació de Psicoterapeutes Psicoanalítics segueixen els criteris de la Secció de Psicoteràpia Psicoanalítica de la FEAP.

  1. Llicenciatura o Grau en Psicologia i/o Medicina. Es tindran en consideració les Disposicions Transitòries de la FEAP.
  2. Formació Teòrica: La formació en Psicoteràpia Psicoanalítica requereix un mínim de 600 hores dedicades a l’aprenentatge dels conceptes basics de teoria i tècnica, més 50 hores dedicades a l’estudi d’altres orientacions.
  3. Psicoteràpia psicoanalítica individual, 2 sessions setmanals de 45’ durant 3 anys i mig consecutius (el que equival a 80 sessions per any i a 280 sessions en total). Per suposat, el mínim podrà ser de 3 anys, si són més de dos sessions setmanals. La psicoteràpia serà amb un únic psicoterapeuta psicoanalític reconegut per la seva funció per l’ACPP pertanyi o no a aquesta associació.
  4. Supervisar com a mínim dos casos de psicoteràpia psicoanalítica de pacients. La freqüència de les supervisions és setmanal, durant 3 anys, amb una duració de 45 minuts, totalitzant un mínim de 120 sessions (1 sessió/setmana/any: 40 sessions) de les quals al menys 80 sessions han de ser de supervisió individual i que hagi al menys 50 sessions de seguiment d’un cas durant un any. Aquestes supervisions han d’estar portades a terme per psicoterapeutes reconeguts per l’ACPP.
  5. Cal garantir l’experiència clínica en tractaments de diferents tipus de trastorns psicològics i els seus diferents abordatges realitzant 4 anys d’experiència en Salut Mental.

Els professionals que estan realitzant  la seva formació a l’ACPP consten com a MEMBRES ESTUDIANTS DE L’ACPP.

Aquells professionals que no reuneixin tots els requisits per ser membres amb tots els drets de l’ACPP poden forma part de la categoria de MEMBRE AGREGAT.

Per formar part del Col·lectiu de membres de l’ACPP cal sol·licitar-ho per email a l’atenció de la Vocalia d’Admissions i realitzar dues entrevistes personals amb dos membres de la vocalia.