TABLÓN DE ANUNCIOS

Grup de supervisió

Voldria formar un grup autònom de supervisió, d’un mínim de 4 psicoterapeutes de vessant psicodinàmica, abans del 30 d’octubre de 2020. La idea seria que ens reunisim de forma periòdica i poguéssim comentar casos entre nosaltres i ajudar-nos  a veure aquests casos amb una altre perspectiva. També seria interessant que ens poguéssim facilitar el contacte de supervisores entre nosaltres per portar els casos que més ens preocupen i/o fer alguna sessió de supervisió grupal portant a alguna supervisora.

Per als i les interesades, contacteu amb mi a través d’aquest correu: haifi.pv@gmail.com

Rubén.