Seminaris i Tallers

TALLER PRÀCTIC DE PSICOTERÀPIA RELACIONAL. La interacció i la seva repercussió en el desenvolupament

Aquest Taller és comptabilitzarà en 9 ECTS i pot ser convalidat en la formació de psicoteràpia psicoanalítica

Docents: Pilar Barbany, Àngels Codosero, Jesús Gràcia, Angelina Graell, Saïd El Kadaoui, Elizabeth Llorca, Francesc Sainz i Núria Tomàs.

Pilar Barbany: Psicòloga. Psicoterapeuta de l’ACPP i membre Didacta de la FEAP. Professora dels Màsters de la UdG i de l’ACPP. Supervisora individual i en grup.

Àngels Codosero Medrano: Psicòloga clínica. Psicoterapeuta de l’ACPP i membre Didacta de la FEAP. Professora màster Perfeccionament. Autora diversos articles de psicoanàlisi relacional. Supervisora individual i en grup.

Jesús Gràcia Alfranca: Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica. Membre de FEAP. President del Consell Directiu de l’ACPP. Membre amb funcions didactes de l’ACPP i FEAP. Professor dels Màsters de la UdG i de l’ACPP. Psicòleg clínic del CSMA de Sant Andreu. Especialista en vellesa. Supervisora individual i en grup

Angelina Graell Amat: Psicòloga Sanitaria. Psicoterapeuta de l’ACPP i de la FEAP. Professora de cursos de Formació Continuada de l’ACPP. Supervisora individual i en grup. Formació en MBT (Mentalitzation Based Treatment) acreditada per AIEDEM (Associació Internacional per a l’Estudi i Desenvolupament de la Mentalització) i l’Anna Freud Center de Londres.

Saïd El Kadaoui: Psicòleg. Psicoterapeuta de l’ACPP. Professor dels Màsters de la UdG i l’ACPP. Supervisor de diferents institucions. Especialista en Immigració. Autor de diversos llibres i articles.

Elizabeth Llorca: Psicòloga. Especialista en Clínica. Psicoterapeuta amb funcions didactes de l’ACPP i membre Didacta de la FEAP. Psicoanalista SEP-IPA. Directora i professora dels Màs-ters de la UdG i de l’ACPP. Supervisora individual i en grup.

Francesc Sainz: Doctor en Psicologia. Especialista en Clínica. Psicoanalista SEP-IPA. Psicoterapeuta ACPP. Docent UB i Ramón Llull. Supervisor institucions públiques. Autor de “Winnicott y la perspectiva relacional en el psicoanàlisis”. Herder. 2017. Un dels introductors de la Psicoanàlisi Relacional a Espanya i de l’obra de Winnicott en la formació de psicoterapeutes.

Núria Tomàs Bonet: Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica. Psicoterapeuta amb funcions didactes de l’ACPP i FEAP. Coordinadora i professora dels Màsters de la UdG i de l’ACPP. Supervisora individual i en grup.

Adreçat a: Professionals de la salut i relacions humanes (psicòlegs, treballadors socials, psicoterapeutes, metges, infermers, mestres, especialistes en recursos humans, etc.)

Objectius:
1. Proporcionar coneixements teòrics i tècnics del Psicoanàlisi Relacional.
2. A partir del material clínic aportat pels participants: a) Mostrar aspectes teòrics de psicopatologia i tècnica; b) Identificar el model referencial que té el terapeuta a la seva ment. c) Aportar altres models referencial que mostrin altres maneres de treballar.

Continguts del seminari:
Els professors que impartiran els seminaris coneixen i estan capacitats per explicar i donar visió de les diverses corrents psicoanalítiques especialment en totes aquells autors que s’adscriuen al Model de Psicoanàlisi Relacional. Estudiarem les bases teòriques del nou pa-radigma. Aquest Taller contarà 9 ECTS per a la formació de psicoterapeuta.

Programa:

1. Neurociència i Psicoanàlisi. Elizabeth Llorca
Recull dels descobriments de la Neurociència que aporta coneixement al Psicoanàlisi:
– Genètica, plasticitat, interacció i comportament.
– Emocions i estats de motivació.
– El sistema en mirall del cervell.
– La consciència.
– La memòria.

2. Les situacions traumàtiques possibiliten una segona oportunitat per el creixement mental. Ángeles Codosero Medrano
– Introducció
– La meva visió del problema.
– Trauma psíquic i dissociació.
– Presentació de casos clínics.
– Resiliència.

3. Factor grupal i identitat. Said El Kadaoui
Incidirem més a fons en algunes visions del grup-anàlisi amb autors com VAmik Volkan i FArhad DAlal. Tots dos beuen de la psicoanàlisi postklenià però incideixen molt en que la relació entre els diferents grups és fonamental en el desenvolupament d’una identitat sana. En aquesta sessió del seminari ho podrem veure a través de la presentació del cas clínic i de l’estudi d’alguns conceptes rellevants.

4. La comunicació entre pacient i terapeuta com a motor de canvi. Núria Tomàs
– Del concepte d’interpretació versus la relació
– Com ajuda a canviar la psicoteràpia?
– La comunicació del terapeuta en la psicoteràpia. Un enfoc intersubjectiu. Trobar “las palabras para decirlo”.

Treballarem diversos aspectes facilitadors de la comunicació i la relació pacient-terapeuta en nens, adolescents i adults.

5. Els trastorns de personalitat de la psicoanàlisi relacional. Jesús Gràcia
Els trastorns de personalitat es consideraven des de la psicoanàlisi clàssica com una patologia de molt difícil accés. La psicoanàlisi relacional ha anat aportant una comprensió diferent d’aquests trastorns. Autors, com a D. Winnicott, que va treballar i escriure sobre joves delinqüents, H. Kohut, amb el seu estudi dels trastorns narcisistes i del desenvolupament del self, S. Mitchell i P. Fonagy, entre d’altres, han permès un abordatge d’aquests trastorns.

6. Teoria de la Mentalització. Angelina Graell
Repàs continguts bàsics de la Teoria de la Mentalització (dominis i polaritats de la mentalització i modes prementalitzats):
– Mentalització eficaç i Mentalització ineficaç
– Confiança epistèmica
– Mentalització parental
– Mentalització i psicopatologia

7. Winnicott en la psicoanàlisis relacional i intersubjectiva actual. Francesc Sainz
– La experiència terapèutica. Una construcció entre allò nou i allò vell.
– Transferència i contratransferència en Winnicott des d’una perspectiva relacional i intersubjectiva. Ampliació del concepte de contratransferència: para-contratransferència i contratransferència inversa.
– La psicoteràpia como una experiència relacional implícita i explícita.
– Transicionalitat i mentalització. La Responsivitat òptima i la confiança epistèmica. Col·lisió, col·lusió i la reacció terapèutica negativa.
– Elements necessaris per la formació en Psicoteràpia psicoanalítica relacional.

  • 8. Relació entre sistemes d’aferrament i psicopatologia. Pilar Barbany

– Com ens afecta la manera en que hem après a vincular-nos en el desenvolupament emocional i en les nostres relacions.
– Com treballar psicoterapèuticament amb els pacients que han establert sistemes d’aferrament insegurs.

Metodologia: Cada dissabte estarà format per 2 parts. La primera meitat el professor ex-plicarà algun autor o aspecte teòric clau de la corrent psicoanalítica relacional. La segona meitat i a partir del material clínic es descriurà teoria de la psicopatologia del cas i de la tècnica emprada. Es tracta de crear un clima obert de participació i que cadascun pugui expressar lliurament aquelles situacions emocionals i professionals en que es troba treballant i que a vegades qüestionen la formació rebuda, per tal d’integrar noves maneres de comprensió del material clínic.

Dates: A decidir, posposat a nova data

Format: Online o Presencial (ACPP)

Horari: 10 a 14h

Total hores: 32 hores (8 sessions)

Preu: Associats 288€ ; No associats 448€

 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ:
Us podeu inscriure en el seminari omplint el formulari d’inscripció, sol·licitar-lo a secretaria trucant al 93.212.78.96 (Camila) o enviant un e-mail a secretaria@psicoterapeuta.org

Descarrega’t el programa del curs
TALLER PRÀCTIC DE PSICOTERÀPIA RELACIONAL. La interacció i la seva repercussió en el desenvolupament
Adreçat a Professionals de la salut i relacions humanes (psicòlegs, treballadors socials, psicoterapeutes, metges, infermers, mestres, especialistes en recursos humans, etc.)
Dates A decidir, posposat a nova data
Horaris 10 a 14h
Lloc Plaça de la Bonanova, 11 Entresòl 2ª
08022 Barcelona
Categoria Seminaris i Tallers
Total hores 32h
Núm. sessions 8
Preu Associats 288€ ; No associats 448€
ASSISTIR
INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ:
Us podeu inscriure en el seminari omplint el formulari d’inscripció, sol·licitar-lo a secretaria trucant al 93.212.78.96 (Camila) o enviant un e-mail a secretaria@psicoterapeuta.org
TAMBÉ ET POT INTERESSAR
Seminaris i Tallers 1 març - 1 maig
Conferència 2n dijous “Vergüenza de ser. La co...
Dijous, 11 de març de 2021, 20.00 h En aquesta conferència la ponent parlarà de la importància i necessitat d'identificar la vergonya, ja que és...
Conferències 11 març
Conferència 2n dijous “Una aproximació a l...
Dijous, 10 de juny de 2021, 20.00 h La finalitat d’aquesta aportació és apropar-nos als termes i continguts d’aquesta quarta força psiquista considerant la seva història. ...
Conferències 10 juny
Conferència 2n dijous “Actualització de co...
Dijous, 13 de maig de 2021, 20.00 h En aquesta ocasió la conferenciant parlarà una mica d'història de la sexualitat femenina i masculina dins la...
Conferències 13 maig
TESTS GRÀFICS I INFORMES PSICOLÒGICS
Docent: Martha Ortega Minaya Martha Ortega Minaya: Doctora en Psicologia. Especialitzada en Psicologia Clínica. Títol d'Experta en Rorschach i Mètodes Projectius per la Societat Espanyola...