Seminaris i Tallers

TALLER PRÀCTIC DE PSICOTERÀPIA RELACIONAL. Integració de nous paradigmes

Aquest Taller és comptabilitzarà en 9 ECTS i pot ser convalidat en la formació de psicoteràpia psicoanalítica

Docents: Pilar Barbany, Àngels Codosero, Jesús Gràcia, Angelina Graell, Saïd El Kadaoui, Eli-zabeth Llorca, Francesc Sainz i Núria Tomàs

Pilar Barbany: Psicòloga. Psicoterapeuta de l’ACPP i membre Didacta de la FEAP. Professora dels Màsters de la UdG i de l’ACPP. Supervisora individual i en grup.

Àngels Codosero Medrano: Psicòloga clínica. Psicoterapeuta de l’ACPP i membre Didacta de la FEAP. Professora màster Perfeccionament. Autora diversos articles de psicoanàlisi relacional. Supervisora individual i en grup.

Jesús Gràcia Alfranca: Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica. Membre de FEAP. President del Consell Directiu de l’ACPP. Membre amb funcions didactes de l’ACPP i FEAP. Professor dels Màsters de la UdG i de l’ACPP. Psicòleg clínic del CSMA de Sant Andreu. Especialista en vellesa. Supervisora individual i en grup

Angelina Graell Amat: Psicòloga Sanitaria. Psicoterapeuta de l’ACPP i de la FEAP. Professo-ra de cursos de Formació Continuada de l’ACPP. Supervisora individual i en grup. Formació en MBT (Mentalitzation Based Treatment) acreditada per AIEDEM (Associació Internacional per a l’Estudi i Desenvolupament de la Mentalització) i l’Anna Freud Center de Londres.

♦Saïd El Kadaoui: Psicòleg: Psicoterapeuta de l’ACPP. Professor dels Màsters de la UdG i l’ACPP. Supervisor de diferents institucions. Especialista en Immigració. Autor de diversos llibres i articles.

Elizabeth Llorca: Psicòloga. Especialista en Clínica. Psicoterapeuta amb funcions didactes de l’ACPP i membre Didacta de la FEAP. Psicoanalista SEP-IPA. Directora i professora dels Màsters de la UdG i de l’ACPP. Supervisora individual i en grup.

♦Francesc Sainz: Doctor en Psicologia. Especialista en Clínica. Psicoanalista SEP-IPA. Psicoterapeuta ACPP. Docent UB i Ramón Llull. Supervisor institucions públiques. Autor de “Winnicott y la perspectiva relacional en el psicoanàlisis. Herder. 2017. Un dels introductors de la Psicoanàlisi Relacional a Espanya i de l’obra de Winnicott en la formació de psicoterapeutes.

Núria Tomàs Bonet: Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica. Psicoterapeuta amb funci-ons didactes de l’ACPP i FEAP. Coordinadora i professora dels Màsters de la UdG i de l’ACPP. Supervisora individual i en grup.

Adreçat a: Professionals de la salut i relacions humanes (psicòlegs, treballadors socials, psi-coterapeutes, metges, infermers, mestres, especialistes en recursos humans, etc.)

Objectius:
1. Proporcionar coneixements teòrics i tècnics del Psicoanàlisi Relacional.
2. A partir del material clínic aportat pels participants: a) Mostrar aspectes teòrics de psi-copatologia i tècnica; b) Identificar el model referencial que té el terapeuta a la seva ment. c) Aportar altres models referencial que mostrin altres maneres de treballar.

Continguts del seminari:
Els professors que impartiran els seminaris coneixen i estan capacitats per explicar i donar visió de les diverses corrents psicoanalítiques especialment en totes aquells autors que s’adscriuen al Model de Psicoanàlisi Relacional. Estudiarem les bases teòriques del nou paradigma. Aquest Taller contarà 9 ECTS per a la formació de psicoterapeuta.

Programa:
1. Elizabeth Llorca
Ferenczi i la historia del Psicoanàlisi Relacional
En aquesta sessió farem un recorregut històric de les diverses corrents del Psicoanàlisis i ubicarem als primers psicoanalistes relacionals. Ens centrarem en Ferenczi i la importància de l’altre i el concepte de Identificació amb l’agressor.
A partir de material clínic dels participants tractarem de pensar quins models teòrics predominen en la ment del terapeuta quan fa les seves intervencions.

2. Àngels Codosero
Una nova mirada dels somnis des del Psicoanàlisis Relacional
En aquesta sessió s’estudiaran les diferents funcions dels somnis a través d’un recorregut per diferents autors des de Ferenczi fins els més actuals com Fosshage, així com l’anàlisi i contingut dels somnis des d’una òptica relacional.
S’analitzaran material de somnis de pacients aportats pels participants.

3. Said El Kadaoui
Patiment psíquic i migració. El factor relacional.
Quan s’estudia el patiment psíquic lligat a la migració o la construcció identitària de les persones migrants, i molt especialment la dels seus fills, el component relacional esdevé un factor determinant. Totes les branques de la psicoanàlisi que han estudiat aquest tema in-cideixen en aquest fet i, de forma molt rellevant, la psicoanàlisi relacional.
En aquesta sessió del seminari ho podrem veure a través de la presentació del cas clínic i de l’estudi d’alguns conceptes rellevants.

4. Pilar Barbany
Teoria de l’ Aferrament
La importància que des de la psicoanàlisi relacional es dóna a les primeres relacions. Bow-lby: A què ens referim quan parlem d’aferrament. Mary Ainsworth i diferents tipus d’aferrament. Aportacions de Daniel Siegel a la teoria. Aportacions d’Allan Shore (confluèn-cia entre neurociència i teoria de Kohut). Relació entre aferrament i intersubjectivitat. Apli-cació de la teoria d’aferrament en la psicoteràpia. Actitud del terapeuta que te aquesta te-oria en la seva ment.

5. Jesús Gracia
Heinz Kohut (1913 – 1981)
Va ser un dels psicoanalistes iniciadors d’una revisió i renovació de concepcions de la psi-coanàlisi clàssica, iniciant una concepció intersubjectiva i relacional. Va reformular concep-cions de la teoria psicoanalítica que dins de la societat psicoanalítica semblaven inqüestio-nables, tals com la universalitat del complexa d’Édip, la teoria pulsional i la teoria de la pul-sió de mort entre d’altres. Considera que és la cooperació intergeracional el que representa un funcionament sà, i no la rivalitat com apareix en el mite d’Édip, i la satisfacció joiosa pel creixement de les noves generacions, tal com expressa el mite d’Ulisses en la seva relació amb el seu fill Telemac. Una de les seves principals aportacions ha estat la de considerar l’empatia l’eix essencial de la tècnica psicoanalítica, obrint la possibilitat al tractament de trastorns de la personalitat que fins llavors es consideraven refractaris al tractament psico-analític.

6. Núria Tomàs
La Tècnica en la practica relacional
De la Psicoanàlisi clàssica a la Psicoanàlisi relacional. Què és la Psicoanàlisi relacional? Defi-nició i recorregut per l’evolució dels diferents conceptes: De la tècnica a la pràctica, de l’esser individual a l’esser relacional, revisió de la teoria pulsional, del concepte d’interpretació com agent principal de canvi versus la relació, revisió sobre les normes clàs-siques: anonimat, abstinència i neutralitat. Evolució de la concepció sobre l’enquadrament.

7. Angelina Graell
Aproximació a la teoria de la mentalització
Què és la mentalització?. Diferència entre processos i continguts. Els quatre dominis de la mentalització. Teoria de la ment. Polaritats de la mentalització. Modes prementalitzats. Psicoanàlisi i mentalització.

8. Francesc Sainz
L’obra de Winnicott
La Psicoanàlisi Relacional en Espanya. Winnicott i la perspectiva relacional en la psicoanàli-si. Relació pacient-terapeuta: Asimetria i mutualitat. La experiència terapèutica amb un analista suficient e insuficientment bo . Les experiències transicionals, el joc i la interpreta-ció. La ment, emoció i cos i el paper de la mirada com a mirall.

Metodologia: Cada dissabte estarà format per 2 parts. La primera meitat el professor explicarà algun autor o aspecte teòric clau de la corrent psicoanalítica relacional. La segona meitat i a partir del material clínic es descriurà teoria de la psicopatologia del cas i de la tècnica emprada. Es tracta de crear un clima obert de participació i que cadascun pugui ex-pressar lliurament aquelles situacions emocionals i professionals en que es troba treballant i que a vegades qüestionen la formació rebuda, per tal d’integrar noves maneres de comprensió del material clínic.

Dates: A decidir

Format: Online i presencial (ACPP)

Horari: 10 a 14h

Total hores: 32 hores (8 sessions)

Preu: Associats 288€ ; No associats 448€

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ:
Us podeu inscriure en el seminari omplint el formulari d’inscripció, sol·licitar-lo a secretaria trucant al 93.212.78.96 (Camila) o enviant un e-mail a secretaria@psicoterapeuta.org

Descarrega’t el programa del curs
TALLER PRÀCTIC DE PSICOTERÀPIA RELACIONAL. Integració de nous paradigmes
Adreçat a Professionals de la salut i relacions humanes (psicòlegs, treballadors socials, psi-coterapeutes, metges, infermers, mestres, especialistes en recursos humans, etc.)
Dates A decidir, posposat a nova data
Horaris 10 a 14h
Lloc Plaza Bonanova, 11 entresuelo 2ª
08022 Barcelona
Categoria Seminaris i Tallers
Total hores 32h
Núm. sessions 8
Preu Associats 288€ ; No associats 448€
ASSISTIR
INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ:
Docent Pilar Barbany, Àngels Codosero, Jesús Gràcia, Angelina Graell, Saïd El Kadaoui, Eli-zabeth Llorca, Francesc Sainz i Núria Tomàs
TAMBÉ ET POT INTERESSAR
Seminaris i Tallers 1 febrer
Conferència 2n dijous “Una aproximació a l...
Dijous, 10 de juny de 2021, 20.00 h La finalitat d’aquesta aportació és apropar-nos als termes i continguts d’aquesta quarta força psiquista considerant la seva història. ...
Conferències 10 juny
Conferència 2n dijous “Actualització de co...
Dijous, 13 de maig de 2021, 20.00 h En aquesta ocasió la conferenciant parlarà una mica d'història de la sexualitat femenina i masculina dins la...
Conferències 13 maig
Conferència 2n dijous “Psicoteràpia on-lin...
Dijous, 11 de febrer de 2021, 20.00 h La nova situació imposada per la Covid19 ha fet que les i els professionals que exercim com...
Conferències 11 febrer
TESTS GRÀFICS I INFORMES PSICOLÒGICS
Docent: Martha Ortega Minaya Martha Ortega Minaya: Doctora en Psicologia. Especialitzada en Psicologia Clínica. Títol d'Experta en Rorschach i Mètodes Projectius per la Societat Espanyola...