Master de l’ACPP

La formació en Psicoteràpia Psicoanalítica, seguint els criteris de la Secció de Psicoteràpia Psicoanalítica de la FEAP, requereix un mínim de 600 hores dedicades a l’aprenentatge dels conceptes basics de teoria i tècnica, més 50 hores dedicades a l’estudi d’altres orientacions.

 

L’ACPP a través dels diferents Postgraus, Màsters i Cursos d’Especialització garanteix que s’assoleixin aquests coneixements.

 

La major part de la formació es realitza en forma intensiva per tal de facilitar la formació als professionals que resideixen fora de Barcelona.

 

Aquesta formació està reconeguda per la FEAP

 

OFERTA MASTERS