Noticies

¿Qué és FEAP?

Què és FEAP?. En aquest vídeo t’expliquem què és la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP) i quina és la seva funció. És una institució de caràcter no governamental i sense ànim de lucre, que va ser creada l’any 1992 amb la finalitat d’agrupar la major part d’associacions científic-professionals de psicoterapeutes existents en aquells dies a Espanya. FEAP tracta d’aportar seguretat sobre el rigor i la serietat científica i professional amb què és exercida la psicoteràpia, tant a nivells d’usuari com de les institucions públiques o privades que puguin contractar aquests professionals, afavorint al seu torn la implantació de la psicoteràpia en totes i cadascuna d’aquelles institucions que es plantegin com a meta la salut i el benestar de les persones.