Publicacions

16 desembre
Revista Digital de Psicoteràpia Psicoanalítica 2020

La REVISTA DE PSICOTERÀPIA PSICOANALÍTICA DE L’ACPP està destinada a la publicació de treballs en llengua catalana sobre psicoteràpia psicoanalítica en qualsevol de les seves vessants i aplicacions. Admetrà també articles a propòsit de qualsevol altre tema, sempre que sigui en relació més o menys estreta amb la psicoteràpia psicoanalítica o la psicoanàlisi, amb la gènesi de la salut i amb l’etiologia de la patologia. La Revista és oberta als membres de l’ACPP i també a altres col·laboradors.
L’ACPP és membre de la FEAP (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas).
L’ACPP aplega psicoterapeutes d’orientació psicoanalítica.

Entre els seus objectius hi ha:

• Aprofundir en les diverses facetes del procés psicoterapèutic, en les diferents tècniques i en tots aquells factors que contribueixen a l’evolució de l’individu i de la societat i, també, en la comprensió de la patologia.
• Formar nous psicoterapeutes i donar formació continuada als professionals.
• Estimular i potenciar la investigació en psicoteràpia i les seves aplicacions.
• Establir lligams interdisciplinaris.

Descarregar revista aqui