TAULELL D’ANUNCIS

Cerca d’un Psicòleg/a Clínic/a per al CSMA
Títol: Psicòleg/a Clínic/a per al CSMA (ref. sm 01/24)
A Badalona Serveis Assistencials organització sanitària de serveis integrats a la població del Barcelonès Nord i al Baix Maresme, ens trobem en la cerca d’un Psicòleg/a Clínic/a per al CSMA (ref. sm 01/24).

 

Es demana:

 •          Grau o llicenciatura en Psicologia.
 •          Títol especialista en Psicologia Clínica.
 •          Experiència contrastada en treball en CSMA.

Es valorarà:

 •          Experiència i  interès en programes d’atenció especifica dels CSMA: Psicosis incipients, i treball col·laboratiu amb AP.
 •          Coneixements dels serveis del territori.
 •          Habilitats en treball en equip.
 •          Habilitats corporatives: entusiasme, efectivitat, compromís, flexibilitat i orientació a les persones.
 •         Interès i experiència en treball comunitari.

S’ofereix:

 •          Contracte laboral indefinit.
 •          Retribució segons conveni SISCAT.
 •          Jornada completa (1668 hores anuals).
 •          Incorporació immediata.

Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar a l’Àrea de Desenvolupament i Formació Professional a l’adreça electrònica: selecciosmiad@bsa.cat, fins el dia 25 de març de 2024 inclòs, la següent documentació:

 •          Carta de sol·licitud de plaça indicant la referència.
 •          Currículum actualitzat.
 •          Fotocòpia titulació.
 •          Títols i certificats de les formacions relacionades amb el requeriments de la convocatòria.