TAULELL D’ANUNCIS

Cerca psicòlogues o psicòlegs per crear centre sanitari

Estic buscant psicòlogues o psicòlegs que estiguin interessats en crear un centre sanitari d’orientació relacional (a la ciutat de Barcelona), on poder compartir la pràctica clínica a nivell d’equip. O alternativament, psicòlogues o psicòlegs que n’hagin creat ja un, i que busquin un altre soci.

Contacte: 629288483 / info.dheras@gmail.com