TAULELL D’ANUNCIS

Oferta de feina (1) Psicòleg Clínic a Sant Pere Claver

NOM FUNDACIÓ: Sant Pere Claver Fundació Sanitària

 

Codi Vacant/Oferta:

Equip/Programa: UPPIJ

Director/Coordinador  del programa/equip: Abdón Montserrat

Centre de Treball: CAL MUNS

 

 

DADES ESPECÍFIQUES DEL LLOC DE TREBALL

Lloc de Treball/ Categoria laboral: Psicòleg/oga clínica

Tipus de contracte: Indefinit

Motiu de contracte/ Persona que substitueix:

Conveni Col·lectiu d’aplicació: II CC SISCAT

Hores contractades/% jornada:  34 hores/ 85% Jornada (possible ampliació o reducció de jornada per compatibilitat).

Horari de treball:  a convenir (inclou horari de matí i tarda)

Competències Bàsiques (Requisits acadèmics):  Formació en psicoteràpia i dinàmiques de grup. Es valorarà formació i/o experiència en població Infantil.

 

Competències Transversals(Habilitats, Comportaments del Lloc de treball): Imprescindible capacitat de treball en equip,  predisposició per aprendre, actitud dinamitzadora, creativitat, habilitat en treball interdisciplinar.

 

Observacions: Es valorarà l’experiència en entorns de Salut Mental infanto juvenil.

 

Enviar currículums del 23/06/21 fins al 22/07/2021

 

Data d’incorporació: Setembre 2021

 

Documentació requerida:

 

Currículum Vitae

Títols (original i còpia)

DNI (original i còpia)

Núm. Col·legiació (quan sigui necessari)

Assegurança  Responsabilitat Civil (quan sigui necessari)

Declaració de compatibilitat amb activitat Pública (quan sigui necessari).

Altres: Certificat de delictes sexuals amb menors

 

 

Els interessats en aquesta oferta envieu la vostra sol·licitud als següents mails :

dclusa@fhspereclaver.org

amontserrat@fhspereclaver.org;