TAULELL D’ANUNCIS

 Oferta Laboral en Espai Ariadna per baixa laboral

 Oferta Laboral en Espai Ariadna per baixa laboral
 –Psicologa
 -Jornada 18h
 -Barcelona
 -Incorporació immediata

 -Experiència/formació en Violència de Gènere i Addiccions. Patologia Dual

Contactar amb : dir.espaiariadna@fsyc.org