Publicacions

01 juny
VINCLE TERAPÈUTIC I PROCÉS DE CANVI

Dissabte, 1 juny 2013
Universitat de Girona
Facultat d’ Educació i Psicologia
Plaça Sant Domènec 9 – Girona

 

Fa 26 anys un grup de companys Llicenciats i Doctors de Psicologia, Medicina i Psiquiatria, interessats en el treball de Psicoteràpia Psicoanalítica en el Sector Públic, estimulats pels nostres docents que impartien la formació en el programa de “Psicoteràpia Psicoanalítica a la Institució Pública, PPIP” vàrem crear l’Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica, ACPP, entitat dedicada a l’estudi i desenvolupament de la Psicoteràpia d’Orientació Psicoanalítica, abastant diferents àmbits i facetes. L’ACPP està vinculada des del seu inici a la Federació Europea de Psicoteràpia Psicoanalítica, EFPP. També a la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutes, FEAP. Som Cofundadors de l’Asociación Española de Psicoterapia Psicoanalítica, AEPP. En totes aquestes Institucions els membres de l’ACPP hi tenen presència activa i càrrecs de responsabilitat.
Des de l’inici vàrem crear Els Segons Dijous de l’ACPP, reunió mensual on participen diferents professionals vinculats a la Psicoteràpia Psicoanalítica, en nens i adolescents, adults, i persones grans. Aprofundim en diferents tècniques i intervencions individuals, parella, famílies, grup i organitzacions. Des dels orígens organitzem Jornades i Congressos Nacionals i Internacionals. El Segon Congrés de l’EFPP de grups, parelles i famílies el va organitzar l’ACPP a Barcelona l’any 1999.
L’any 1994 s’organitza l’Escola de Formació de Psicoterapeutes i des d’aleshores impartim diversos Màsters que des de fa anys tenen el títol propi de la Universitat de Girona, UdG. En el 1999 l’ACPP va obrir els mateixos màsters en modalitat Semipresencial per professionals que residien fora de Barcelona. El proper curs 2013-2014 existiran dues versions del Màster Semipresencial en Psicoteràpia Psicoanalítica, una en versió dimarts tarda i l’altra en dissabte matí i tarda.
També des de l’ACPP s’imparteixen Seminaris i Cursos de Formació Continuada.
El nostre objectiu és formar en tot el que és imprescindible i que ha de conèixer un Psicoterapeuta Psicoanalític per esser un bon professional i alhora proporcionar els Avanços en el Diagnòstic Clínic i en les Psicoteràpies Actuals envers les Noves Patologies d’Avui Dia, dins l’ampli ventall de les diverses Aplicacions Teòriques i Tècniques de la Psicoteràpia Psicoanalítica. Col·laborem plegats afavorint l’amor a la vida i el coneixement, ho fem amb empenta però també amb la maduresa que ens dona l’expertesa i l’experiència emocional tan profunda viscuda en la relació d’aprendre i ensenyar.

PROGRAMA

matí
9.45 h Lliurament de documentació
10.00 h Presentació: Elizabeth Llorca
10.15 h Obertura:
Dr. Josep Maria Serra
Degà de la Facultat d’Educació i
Psicologia
Carles Malaret
Cap de l’Àrea de Promoció Empresarial

10.30 h Conferència inaugural: MARES I FILLS.
Reflexions des del marc de la teoria de J. Bowlby, la psicoanàlisi i les neurociències de l’afectivitat.

Dra. Marta Sadurní
Modera: Montserrat Bassols
11.30 h Col·loqui

12.00 h Esmorzar

12.30 h 1a. Taula. Vincle i patologia des d’una perspectiva psicoanalítica.

Modera: Susanna Garcia
Olga Prada: Un començament difícil
Dolors Albertí: Pot una mare no estimar?
Raquel Vidal: Entre dues generacions

13.30 h Col·loqui
14.00 h Dinar

TARDA

16.00 h Conferència: ES POT PREVENIR O MINIMITZAR EL DESENVOLUPAMENT D’UNA PSICOSI ?
Programa de Psicosis Incipients

Dr. Joan Manuel Blanqué
Modera: Jesús Gracia

16.30 h Col·loqui

17.00 h 2a. Taula. El vincle, vertebrador del procés terapèutic.

Modera: Jordi Arévalo

Sònia López: Tan a prop, tan lluny

Alejandra Mejía: ¿Cómo construir un vínculo terapéutico con un niño que ha sufrido pérdidas y déficits afectivos?

Albert Montaner: Refer-se a l’adolescència

18.00 h Col·loqui

18.30 h Clausura: Dra. Montserrat Martínez

 

QUOTES D’INSCRIPCIÓ

Alumnes _____________________20 €

Exalumnes ___________________25 €

Associats de l’ACPP ___________ 25 €

Altres professionals ___________ 30 €

 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Secretàries:
Marga Torrens i Núria Daudé

Telèfon: 93 212 78 96

E-mail:
master.semipresencial@psicoterapeuta.org
master.presencial@psicoterapeuta.org

Horari d’atenció al públic:
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10.30 a 14.00 hores
Dimarts de 19.00 a 22.00 hores

Forma de pagament:
Ingrés o transferència bancària al següent número de compte:
La Caixa: 2100 8332 24 23 00021707

(Adjuntar comprovant de pagament amb el full d’inscripció adjunt)

 

Comitè organitzador:

Àngels Castaño
Jesús Gracia
Elizabeth Llorca
Montserrat Martínez
Esther Palahí
Marta Sadurní
Núria Tomàs

 

Comitè científic:

Sílvia Ciprés
Maria De Querol
Cèlia Montañés
Teresa Pont
Pere Jaume Serra